RESULTAT ELECCIONS SINDICALS 2020

El passat dimecres 18 de novembre de 2020 és celebraren les Eleccions Sindicals de PROCARSA en el Centre Integral de Majors.

RESULTAT ELECCIONS SINDICALS PROCARSA

TAULA ELECTORAL D’ESPECIALISTES

DELEGATS A ELEGIR 7
CENS 69 TREBALLADORS
TOTAL DE VOTS DESPOSITATS: 65
VOTS UGT: 10
VOTS CCOO: 55


DELEGATS PER SINDICAT:
UGT: 1 DELEGAT
CCOO: 6 DELEGATS


TAULA ELECTORAL DE TÈCNICS

DELEGATS A ELEGIR 2
CENS 31 TREBALLADORS
TOTAL DE VOTS DESPOSITATS: 20
VOTS CCOO: 19
VOTS EN BLANC: 1


DELEGATS PER SINDICAT:
CCOO: 2 DELEGATS

 

DELEGATS ELECTES

TAULA ELECTORAL D’ESPECIALISTES

CCOO:
Juan Fernàndez Casas
Fco Javier Pau Ruiz
Rodrigo Fons Botella
Isabel Ortola Ferrer
Adela Martínez Botella
Jose Gomis Navarro


UGT:
Agustín Gimeno Oliver


TAULA ELECTORAL DE TÈCNICS

CCOO:
Fernando Sanchis Sotorres
Toni Signes Escuriet


Aquestos són els delegats que formaran el Comité d’empresa quan és constituesca i dels quals s’elegiran els diferents càrrecs del Comité.