PROTOCOL PER AL TREBALL EN ÈPOQUES D’ALTES TEMPERATURES

 

La Comissió Territorial de Seguretat i Salut en el Treball d’Alacant va manifestar la seua preocupació pels treballs realitzats amb exposició a la calor.Per això, la Comissió Permanent de l’INVASSAT va autoritzar la redacció d’un document de partida, que va ser aprovat pel Consell General de l’INVASSAT per unanimitat en la seua reunió realitzada el 31 de juliol de 2012.