PROPOSTA DE L’EMPRESA DE CALENDARI LABORAL 2021

El passat dijous 11 de març l’empresa convoca una reunió amb el Comité per fer-nos una proposta de Calendari Laboral per a cada departament. El Comité decidí no acceptar dit calendari després de pegar una primera ullada, ja que veiérem algunes irregularitats. Ara estudiarem més detalladament la proposta de l’empresa i farem reunions amb tots els departaments per vorer les irregularitats com és solucionen.

Des del Comité creguem que l’horari te que ajustar-se al que marca el conveni i a la jornada setmanal, no podem haver calendaris que facen més hores de la jornada anual marcada pel conveni. Volem manifestar que l’actitud de l’empresa no és la correcta, ja que ens amenaça que proposarem canvis i que si no li pareixien bé que prenguérem les mesures legals que creguérem.