El Comité firma els primers Calendaris Laborals de PROCARSA després de 22 anys

Després de 22 anys de la constitució de PROCARSA per fi tenim els treballadors i treballadores de PROCARSA els primers Calendaris Laborals.

El passat 25 de juny el Comité i la Gerència arribaren a un acord segons els convenis vigents a PROCARSA de Calendari Laboral 2021. Un treball molt dur que ens a costat molts messos.

Sabem que encara queda molt per fer i que amb estos calendaris estem complint el que marca els Convenis. El que ha fet el Comité és regularitzar la feïna de tots els treballadors /-res ja que portaven molts anys realitzan hores de més del còmput anual.

El Comité continuarà treballant per millorar els drets de tota la plantilla de PROCARSA, estem al vostre costat companys. ????????