EL COMITÉ D’EMPRESA TORNA A REPRENDRE LES NEGOCIACIONS DEL CONVENI COL·LECTIU.

 Després des que el mes d’abril es pararen les negociacions del conveni i d’intentar reunir-nos amb l’empresa i la negativa d’aquesta per reunir-se amb nosaltres, decidirem reunir-nos amb la regidora responsable de PROCARSA, per traslladar-li les diferents problemàtiques.

Finalment, el 27 de juny ens reunirem amb la gerència per tal de concretar un calendari de reunions per a realitzar un conveni únic.

El Comité d’empresa sembla predisposat en arribar quan abans a un conveni col·lectiu per a PROCARSA ara falta que per part de l’empresa tinga la mateixa predisposició.

Esperem algun dia tindre un Conveni de PROCARSA.