COMENCEM LES NEGOCIACIONS DEL CONVENI COL·LECTIU DE PROCARSA

Carcaixent 2 de Febrer de 2022

El Comitè d’empresa i la Gerència hem encetat les negociacions per poder elaborar un Conveni Col·lectiu per a tota PROCARSA. Les dos parts ens hem reunit en dos ocasions, la primera per marcar el calendari i els temes a tractar i la segona fou per intercanviar propostes i per intentar arribar acords en el còmput anual i la jornada de tots els treballadors. També parlarem de homogeneïtzar e igualar les vacances a tots els treballadors.

El Comitè esta realitzant un gran esforç per tal de que cap treballador vega disminuir cap dret e intentar millorar a la majoria. Volem traslladar que portem mesos de moltes reunions primer negociant els Calendaris Laborals de cada departament i parlant en tots els treballadors i ara reunint-nos per poder arribar a un Conveni Col·lectiu. El Comitè continuarà treballant i lluitant per millorar el treball i els drets de tots el companys.

A més de més de continuar ajudant a qualsevol treballador que tinga qualsevols problema, també ens hem reunit amb la empresa per tal de parlar de la targeta de nadal i de l’augment del 2% i que s’actualitzen els salaris a tots els convenis que tinga taules noves. El Comitè no para però necessiten el suport de tots vosaltres.