AJUDA DE 150€ ALS TREBALLADORS AFECTATS PER L’ERTO.

? Ajudes urgents, per concessió directa, a persones treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO com a conseqüència de la COVID-19. Treball.

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball esta resolguent la concessió d’aquestes ajudes. Els treballadors afectats per l’ERTO cobraran una ajuda de 150€.

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20931