28 d’abril Dia Internacional per a la Salut i la Seguretat Laboral

CCOO PV reivindica que la salut i la seguretat són un dret fonamental en el treball. Entre les accions prioritàries per a evitar que es continuen anteposant altres interessos a la salut de les persones treballadores: derogació de la reforma de 2012; avanç en un model de relacions laborals que assegure ocupacions segures; inclusió de la COVID-19 en el llistat de malalties professionals; reconeixement del càncer d’origen laboral.

El moviment sindical recorda cada 28 d’abril les companyes i els companys que van perdre la salut i la vida en accidents de treball, o per malalties d’origen laboral i denuncia les precàries condicions que estan en l’origen d’aquests danys. Ningú hauria d’haver de triar entre treball i salut.

L’Organització Internacional de Treball (OIT) va institucionalitzar aquesta data com a Dia Internacional per a la Salut i la Seguretat Laboral, qüestions que haurien de ser prioritàries en l’agenda política mundial. No obstant això, les precàries condicions laborals en les obres per a la Copa del Món de Futbol de 2022 a Qatar ja ha costat la vida a 6.500 persones treballadores.

Al nostre país moren cada any 700 persones treballadores, cosa que evidencia una prevenció de riscos laborals més formal que real. L’any 2020 el nombre d’accidents de treball mortals va augmentar un 2 % (malgrat al descens de l’activitat provocada per la pandèmia). La seguretat i salut no són prioritats en empreses ni administracions, les malalties professionals continuen ocultes, la qual cosa impossibilita la prevenció de patologies relacionades amb l’entorn laboral, algunes tan greus o mortals com els càncers d’origen laboral.

“La integració plena de la salut laboral en la salut pública exigeix una coordinació major entre els departaments de sanitat i de treball. Solucionar l’altíssim grau d’incompliment de la normativa que hi ha requereix intensificar els mecanismes de garantia de l’efectivitat i dotar de majors recursos tant a la Inspecció de Treball i Seguretat Social com als organismes de referència en salut laboral” Daniel Patiño, secretari de Salut Laboral de CCOO PV.

Després de 25 anys de vigència de la Llei de prevenció de riscos, el sindicat denuncia que no s’ha interioritzat la prevenció de riscos en les empreses i la perillosa mercantilització de la salut laboral. La falta de cultura preventiva, la inestabilitat laboral i la parcialitat de la contractació, generen el caldo de cultiu perfecte per a la deterioració de la salut laboral.

La reforma laboral de 2012 va suposar un punt d’inflexió en l’extensió d’un marc de relacions laborals determinat per la precarietat, que va provocar un repunt en la sinistralitat. Des d’aleshores, 5.183 persones han perdut la seua vida en el treball. La derogació de la reforma laboral és el primer pas que s’ha de fer per a garantir la protecció de la seguretat i salut. Per a CCOO és fonamental establir un model de relacions laborals que genere ocupacions lliures de risc, de qualitat i amb salaris dignes.

28 d’abril en pandèmia 

La contradicció entre la vida i les pressions per a mantindre l’activitat econòmica molt més enllà del que aconsellaven els experts en salut pública ha exposat de manera directa les plantilles dels sectors essencials als estralls del virus. Recentment s’ha assimilat la COVID-19 a malaltia professional en el cas dels treballadors sanitaris i sociosanitaris, en lloc d’un accident laboral. El moviment sindical ho considera insuficient i exigeix que la COVID-19 s’incloga en el llistat espanyol de malalties professionals, i s’estenga aquesta cobertura, a un major nombre de professions exposades al risc i sense limitació temporal.

Objectiu: 2021 any de l’inici de la fi del càncer d’origen laboral

La falta de reconeixement dels càncers d’origen laboral priva els afectats de les prestacions derivades de la contingència professional. La pressió sindical se centra que les modificacions de la Directiva europea sobre protecció davant de l’exposició a cancerígens i mutàgens siguen transposades.

Finalment, cal celebrar que, aquest mateix mes d’abril, ha començat la tramitació en el Congrés dels Diputats de la Proposició de llei per a la creació d’un fons de compensació per a les víctimes de l’amiant, una reivindicació formulada des de fa dècades pels sindicats i per les associacions de víctimes.